EXPOSITIES

Verwacht 1 april 2018

Denk aan kunst – onder te verdelen in oude en eigentijdse kunst, of vormgeving: met een onderscheid tussen oude, ambachtelijk en nieuwe, industriële vormgeving (design). Verder komt nijverheid aan bod, zoals de Edamse scheepswerven, en voor Edam specifieke fenomenen als het Nut en de Librije. Zij zijn de 6 facetten van de tentoonstelling ‘Prisma Edam”.

De tentoonstelling wordt méér dan een opeenvolging van losse objecten, met een aantal zwaartepunten zodat binnen elke groep een samenhang ontstaat.  Datgene wat op grote schaal in de rest van de samenleving kan worden aangetroffen wordt – zou je kunnen zeggen – op een specifieke manier door de Edamse samenleving gebroken, als een soort prisma: allerlei verschijnselen vallen hier op een bijzondere manier uiteen.

lees meer: in de nieuwspagina

Bitnami