EXPOSITIES

klik hier voor de videopresentatie van de Lokale Omroep

Het moet voor tentoonstellingmaker Hayo Riemersma wel een heel hectisch en bijzonder jaar zijn:

  • het Edams Museum bestaat 125 jaar
  • het jaar 2020 wordt beheerst door Corona en dat trekt een streep door veel plannen
  • het is zijn laatste tentoonstelling voor het Edams Museum, maar die klinkt dan ook als een klok

Onderstaand treft u een voorproef aan van de vier exposanten met enkele stuks van hun werken.

TE ZIEN IN HET EDAMS MUSEUM VANAF 3 JULI 2020

‘De eerste woorden die zich aan een kunstwerk hechten zijn de titel die het krijgt. O, de tirannie van titels!’ ‘Maar uiteraard hebben schilders vaak helemaal geen titel in gedachten wanneer ze aan een doek bezig zijn.(…) Misschien hebben ze zelfs liever geen titel in gedachten, om te voorkomen dat het schilderij niets meer dan een illustratie van die titel wordt’

(Citaat Julian Barnes)

H A Y O  R I E M E R S M A

1950 – geboren in Drachten; vanaf 2011 – woont en werkt in Edam


foto Galerie Onrust

‘Voor de maker is het ‘waar gaat het over’, zeker in de figuratieve schilderkunst, een begin, maar ik ben ervan overtuigd, dat daarin niet de rechtvaardiging ligt van een schilderij. Doel van de onderneming heeft te maken met de vraag in hoeverre je iets zo kunt maken dat het ‘waar gaat het over’ steeds irrelevanter wordt.

T O O N  V E R H O E F 

1946 – geboren in Voorburg; vanaf 1971 –  woonachtig in Edam


‘Steeds vormen het materiaal, de techniek en het ambacht de uitgangspunten voor mijn ontwerpen. Mijn manier van werken valt misschien het best te omschrijven als het ontwerpen vanuit de aanwezige mogelijkheden. Het ultieme genoegen dat ik erin schep om met beschikbare machines, materialen en technieken de meest voor de hand liggende en eenvoudige maar toch nieuwe ontwerpen te maken, heeft een grote hoeveelheid objecten opgeleverd waarin respect voor de gebruikte materialen de hoofdrol speelt.’

P I E T  H E I N  E E K

1964 – geboren in Edam ; 1982 – vertrek uit Edam; studie aan de Design Academy (Eindhoven)


‘Bij beeldende kunst is men meestal gesteld op een uitleg over het kunstwerk, in tegenstelling tot muziek.  Bij muziek spreekt de componist direct tot zijn publiek en denkt niemand aan de tussenkomst van een ander medium voor een uitleg.’ Maar: ‘Vorm en kleur interpreteren in een ander medium is zo goed als onmogelijk’,

G E O R G  S T A H L 

1903 – geboren in Kassel (Duitsland); 1940 – naar Edam; 1982 – overleden in Edam


Toon Verhoef

Piet Hein Eek

Georg Stahl

Hayo Riemersma

(C) poster Met Name Reclame/ Tim van Bruggen – ontwerp Hayo Riemersma

Bitnami