EXPOSITIES

 

april – oktober 2020

Wisseltentoonstelling van diverse hedendaagse Edamse kunstenaars (w.o. Piet Hein Eek en Toon Verhoef)


Een terugblik….

 

FLITS-PRESENTATIE AART ROOS IN EDAMS MUSEUM

In het jaar waarin kunstenaar Aart Roos 100 zou zijn geworden presenteerde het Edams Museum eenmalig zijn meesterwerk ‘Geboorte, Leven, Dood’. Dit gigantische schilderij beslaat een totale lengte van 13 meter. Om die reden is het zelden of nooit te zien.

De flits-presentatie van dit unieke werk,  eerde daarmee Aart Roos: niet alleen bekend als schilder maar ook als bewoner van huis ‘De Meeuwen’ aan de Zeevangszeedijk in Edam. Tegelijk werd recht gedaan aan het feit dat het een recente schenking betreft van de Stichting Aart Roos aan het Edams Museum.

Klik hier voor de TV uitzending via Lokale Omroep Edam Volendam

 


 

 

Een expositie met de klank van: thuiskomen,
herhalingsbezoek, collectie (verder) ontsluiten…

klik hier voor de TV uitzending van Lokale Omroep Edam Volendam


voorstudies Isaac Ouwater

(collectie RCE)

Martin Bijl restaureert Ouwater

(Prinsenhof en Zuiderportaal Grote Kerk)

Frederik Hendrik Pont,  geschilderd door

Elisabeth Kruseman-van Elten (rechts),

nazaat van de beroemde Nederlandse

kunstenaars familie Kruseman.

Springer
Striening
Krumpelman
Schulman

De realisatie van deze tentoonstelling was mede te danken aan de medewerking en/of financiële steun van:

  • Gehring & Heidenrijk Amstelveen (lijstenmakerij)
  • Rijksdienst Kunsthistorische Documentatie (bruiklenen)
  • Stichting Cornelis Kruseman (donatie t.b.v. restauratie)
  • Stedelijk Museum Alkmaar (beeldmateriaal, adviezen)
  • Atelier Ellen Arkema Oegstgeest (restauratie)
  • Studio Martin Bijl Alkmaar (restauratie)
  • Tim van Bruggen  – Met Name Reclame (drukwerk, ontwerpen, uitingen)
  • Nivo Volendam (drukwerk)
  • Museum Goed Amsterdam (expositie meubilair)
Bitnami