HISTORIE

Handel en Nijverheid

Edam is bekend om de Edammer kaas, heeft een rijk verleden als havenstad en een groot aantal monumentale bezienswaardigheden.

Twee specifieke momumenten zijn voor dit hoofdstuk uitgelicht: het Steenen Coopmanshuys met de unieke drijvende kelder en het Stadhuis met de stijlkamer waar eens de Weesmeesters gezeteld waren. U treft verdieping aan onder de knop Geschiedenis in de balk bovenaan deze pagina.

Havenstad

Scheepvaart was altijd al een belangrijke inkomstenbron voor de inwoners, maar toen Edam in 1357 stadsrechten kreeg, bloeide dit verder op. Er werd een nieuwe haven naar de zee gegraven: de Voorhaven en het Oorgat en zo deden nog meer handelsschepen de stad Edam aan. In 1544 bepaalde Karel V dat de open verbinding van Edam met de Zuiderzee moest worden gesloten om het achterland te beschermen tegen de werking van eb en vloed. De Edammers wilde niets van de afsluiting weten en als protest vernielden zij tevergeefs de sluisdeuren. Eind 16e eeuw was de afsluiting echter een feit en de sluis betekende het einde van de ambities van Edam om nog eens tot een grote havenstad uit te groeien. In het museum zijn diverse kunst- en gebruiksvoorwerpen die de geschiedenis van Edam als havenstad illustreren.

vaste collectieEdam

 

 

 

 

 

 

 

 

Edammer kaas

De kaasmarkt heeft vanaf de 16e eeuw in belangrijke mate de economie van Edam bepaald. Tot 1922 werd er kaas verhandeld, direct van de boer aan de handelaar. Middelpunt van dit kleurrijke schouwspel waren de kaasdragers, die de kogelronde kaasjes op houten ‘berries’ of draagbaren af- en aanvoerden. De kaaswaag (1778) en de kaaspakhuizen zijn nog stille getuigen van dit verleden en de kaasmarkten die tijdens de maanden juli en augustus wekelijks plaatsvinden, houden de herinnering aan dit geur- en kleurrijke verleden levend. www.kaasmarktedam.nl

Monumenten

De vestingstad Edam heeft een rijke historie, dit is zichtbaar in de oude straatjes, de grachten en bewaard gebleven oude gevels, pleinen en bruggen. Een wandeling in het compacte centrum van Edam voert u onder andere langs de theekoepels aan de Schepenmakersdijk, de scheef gezakte Speeltoren en de Grote Kerk. Wilt u meer weten over Edam en een overzicht van alle activiteiten en bezienswaardigheden in Edam en de naaste omgeving, bezoek dan VVV Edam.

Bitnami