Grafische collectie

De grafische collectie

omvat ruim 800 objecten. Het historisch belang van de daarin opgenomen documentaire collectie is groot omdat er veel gebouwen uit Edam in terug te zien zijn die inmiddels zijn afgebroken. De oudste werken zijn waarschijnlijk de twee stadsplattegronden door Sijmen Willemsz. Boonacker uit 1644.

S W Boonacker

 

Het verzamelbegrip Grafische Collectie is breed, en op te delen in o.a. cartografie, gravures, etsen, houtsnede, prenten, opticaprenten, ontwerptekeningen en schetsen. Voor een goede indruk van zowel tentoongestelde – als depotstukken kunt in de Fotogalerij (zie kolom) 5 albums vinden. In het album Gravures en Prenten komen diverse bekende namen van graveurs voor, waarvan een aantal hieronder wordt uitgelicht.

 

Pieter Tanjé

Pieter Tanjé gravure

Aanvankelijk was Pieter Tanjé schippersknecht op de beurtvaart tussen Bolsward en Amsterdam; hij graveerde in zijn vrije tijd versieringen op tabaksdozen…. lees verder

 

Jacobus Houbraken

Jacobus Houbraken gravure

Jacob Houbraken was een Noord-Nederlands tekenaar, graveur en kunstverzamelaar.Hij leerde het beroep van etser van zijn vader, Arnold Houbraken (1660-1719). In 1707 verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij …… lees verder

 

Reinier Vinkeles

gravure

Zelfportret foto Rijksmuseum

Reinier Vinkeles was een Nederlandse tekenaar en graveur. Begon als leerling bij Jan Punt. Hij trad in 1762 toe tot de Amsterdamse Stadstekenacademie en werd in 1765 een van haar bestuurders. In 1770 vertrok Vinkeles naar Parijs…. lees verder

 

Herkent u de figuur in deze gravure van Jonas Suyderhoef…..?

lees verder

tekening Jonas Suyderhoef

foto Rijksmuseum
Bitnami