Librije

A uthentieke stadsbibliotheek/ Latijnse school Edam, uit ca 1538                                                                       Gast pagina

Het Edams Museum, de Stichting Kerkelijke Monumenten Edam (Grote Kerk) en de Vereniging Oud Edam onderzoeken de mogelijkheid om de Edamse Librije nieuw leven in te blazen.

Daarin wordt Edam bijgestaan door Enkhuizen, waar men sinds enkele jaren de Librije (Westerkerk) heeft heropend. In Enkhuizen werd ondervonden, dat een Latijnse school, Stadsbibliotheek, Parochiebibliotheek (verenigde identiteiten van een Librije) volop in de belangstelling staat. Met Zutphen zijn onze steden dan ook de drie unieke locaties in Nederland, waar men de sfeer van dit middeleeuws (elitair) onderwijsinstituut kan opsnuiven.

De heropening van de Librije Edam wordt verwacht in het jaar 2020. Hierbij een voorproefje van wat u verwachten kunt:

De Edamse Collectie: 158 historische boeken

Post-incunabele boeken van gezaghebbende filosofen, kerkvaders en redenaren zoals Bullinger (15 titels), Erasmus (9 titels), Hieronymus (6 titels), Cicero (4 titels)

Klik op onderstaand boek voor de gehele catalogus van Edamse titels

Klik hier voor meer verdieping over de collectie.


Het behoorde tot het toenmalig onderwijsmateriaal: PANEGYRICI LATINI

Klik op afbeelding Constantijn de Grote voor meer details.


Edamse Librije herondekt door H. F. Kohlbrugge

Het Edams museum heeft in de loop van jaren een aardige bibliotheek opgebouwd. Al bij de oprichting in 1895 zijn er door vooral particulieren boeken geschonken aan het museum. In 2011 stuitte een archivaris op twee wel zeer oude boeken. In Romeinse cijfers stond daar 1561 en 1563 als eerste druk in genoemd. Onderaan het schutblad had iemand iets geschreven.

foto: bibliopolis.nl

,,Dit boeck is afsproken zaliger Paulus Pietersz tot die Librije van Edam”

In wat gewoner Nederlands: dit boek is bij erfenis vermaakt aan de Librije (Grote kerk) van Edam. Paulus Pietersz was een katholiek priester en hij is bij de Reformatie in 1572 meegegaan naar het nieuwe geloof. Hij was de eerste dominee van de Grote kerk in Edam en stierf in 1575.

Gedurende zijn studententijd (Atheneum te Amsterdam) kwam Hermann Friedrich Kohlbrugge dikwijls in Edam, waar zijn grootmoeder woonde, en hij studeerde daar onder het geboomte dat het plein om de oude kerk en het kerkhof van Edam destijds (1820-1825) versierde. Hij was steeds op zoek naar belangrijke antiquiteiten, vond dit oude kerkgebouw bijzonder aantrekkelijk, en wandelde dikwijls onder de hoge gewelven. Lees meer door op het portret van Kohlbrugge te klikken…

Portret Dr. Ds. Hermann Friedrich Kohlbrugge (1853, verv. J A Roeting – collectie Museum Catharijne Convent)

Verluchtingen – Getijdeboeken

Saaie boeken op de Latijnse school? Zeker niet.

Zodra de boekdrukkunst er was is gezocht naar allerlei mogelijke grafische versieringen, op grotere schaal reproduceerbaar. In de boeken uit de Parochie-bibliotheken (de latere Librijes) zijn nog diverse prachtige verluchtingen te vinden.

Genoeg voor een tentoonstelling, bedacht men bij Museum Catharijne Convent, en onder de titel Magische Miniaturen werd daar in februari t/m juni 2018 een fascinerende expositie gehouden.

Lees meer door hieronder op het logo van Catharijne Convent te klikken.

Afbeeldingsresultaat voor afbeelding logo catharijne convent


Klik hier voor de film De Librije van Edam (6 minuten)


Middeleeuwse bezweringen?

Niet uniek voor Edam, wel intrigerend, wat weten we er eigenlijk zeker van: Een kerk is een heilig gebouw, daarom de bouwelementen ook en aan die stelling werden geneeskrachtige werkingen toegeschreven…..

Duivelskrassen……of pestpoeder?

Publicatie Corrie Boschma in ledentijdschrift Vereniging Oud Edam
Bitnami