Secretarie & burgemeesterskamer

De Wezenkamer

van het Edamse stadhuis was vanaf 1737  de zetel van het College van Weesmeesters. Een Edamse weesmeester van wie nu nog een manshoog portret hier hangt, is Pieter Dirckz ‘Langebaard’ van wie bekend is, dat hij zijn baard op kermissen te kijk zette en de opbrengst in de kas van het Protestants Weeshuis inbracht….lees meer

Later is deze kamer functioneel gebruikt als werkkamer voor de burgemeester en heeft tot 1987 als zodanig dienst gedaan.

Joas & Athalia, schoorsteenstuk in Wezenkamer

Burgemeesterskamer als stijlkamer
Deze burgemeesterskamer is thans ingericht als stijlkamer en bestuurskamer. Hier hangt het levensgrote schilderij van Trijntje Cornelisdochter Keever (1616-1633), ook wel ‘de grote meid’ genoemd, want deze Edamse was maar liefst twee en een halve meter lang! Al in de 17e eeuw kwamen reizigers naar Edam om dit schilderij te zien. Onder het schilderij staan haar bewaard gebleven schoenen.


Maatschappij tot Nut van het Algemeen
Naast een tweetal monumentale Ruiterstukken (Maurits en Frederik Hendrik) treft u er een recent ingerichte vitrine met objecten die verhalen over de geschiedenis van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen.  Mede-oprichter Martinus Nieuwenhuijzen, woonde en werkte in 1784 als huisarts in Edam.  Vader en zoon Nieuwenhuijzen waren de grondleggers van een geheel nieuwe kijk op onderwijs (Nutsscholen), bankieren (Nutsspaarbanken) en kennis delen (Nutsbibliotheken).  Door de tijdgeest: Prinsgezind of Patriot? werden de Verlichte ideeën van de Nieuwenhuijzens helaas verkeerd uitgelegd.  Martinus vluchtte naar Amsterdam en nam zijn secretariaat mee…. lees meer

De Familie Boot
De familie Boot is een oud Edams geslacht dat vele burgemeesters en andere hoogwaardigheidsbekleders heeft voortgebracht. Zij waren onder andere houthandelaren, maar zijn eveneens actief geweest in de walvisvaart op Groenland. Belangrijke familiestukken zijn door de familie Boot als bruikleen aan het museum ter beschikking gesteld.

collectie boot collectie Boot

Een zilver schaalmodel van een driemaster van de Hoornse zilversmid J. Verhoogt en een gouden ovale guilloche snuifdoos met miniatuurportretje van Emanuel Prins de Rohan, grootmeester van Malta, die het op 24 maart 1786 aan Justus Boot schonk.

portret
Portret van houthandelaar Jacob Justusz Boot, met echtgenote Magdalena Petronella Versteegh en zoon Justus.

De vader van Jacob, Justus Boot  diende bij de Admiraliteit van Amsterdam en bracht het tot schout-bij-nacht en Vice-Admiraal van Holland en West-Friesland. Hij maakte zijn laatste reis in 1793 op het oorlogsschip “Utrecht” en is daarbij onder geheimzinnige omstandigheden verdronken….

lees meer

Postuum kreeg hij de monsterrol van deze reis.

monsterrol


Wandelt u mee?
In de uitgebreide Legenden en Verhalenroute kunt u het Huis Voorhaven 80 bekijken en hier uw stadswandeling voorbereiden.

Klik op de ONH flyer hieronder
Bitnami