Hortus Conclusus onder grote belangstelling geopend

Zaterdag 25 maart werd de tentoonstelling Hortus Conclusus onder grote belangstelling geopend. Familieleden van kunstenaar W.O.J. Nieuwenkamp en een groot aantal genodigden verzamelden zich in het Coopmanshuys om de tentoonstelling, waarin Nieuwenkamps paradijselijke tuin in Italië centraal staat, te bekijken.

Voor de derde maal belicht het Edams Museum de kunstenaar W.O.J. Nieuwenkamp (1874-1950). En niet zonder reden. Nieuwenkamp was een van de meest prominente kunstenaars en ereburger van Edam. Op de –  in 1907 door hemzelf vertimmerde – zolder van het Edams Museum heeft Julie Hengeveld, conservator van het Edams Museum, de tentoonstelling samengesteld. De werken komen uit de bruikleen van de stichting W.O.J. Nieuwenkamp en twee boeken van Cary Venselaar. Door middel van tekeningen, verfschetsen en zelfs houtsnijwerk krijgen we een glimp van de tuin. Julie laat hiermee Nieuwenkamps fascinatie zien voor water en fonteinen en sluit met het thema aan bij de andere twee tentoonstellingen die het Edams Museum dit jaar organiseert.

Julie vertelde tijdens de opening vol enthousiasme over Nieuwenkamp, zijn liefde voor reizen en hoe hij altijd terugkeerde naar Edam. Nieuwenkamp kwam terecht in Italië en kocht in 1926 de villa Riposo dei Vescovi in de buurt van Florence. De tuin verrijkte hij met archeologische vondsten, beelden, vazen en maar liefst 16 fonteinen. Het werd een ware paradijselijke tuin, vergelijkbaar met de Bijbelse Hortus Conclusus; de veilige, ingesloten tuin waar de levensfontein centraal staat.

Tijdens de opening werd duidelijk dat Nieuwenkamp ook een echte verhalenverteller was, zoals bleek uit het stuk Slangen in de tuin van de Riposo, dat Cary Venselaar voorlas uit het boek Het huis op de heuvel uit 1948. Cary, zelf auteur van het boek Alles voor de Kunst!, liet hiermee zien dat Nieuwenkamp bijzonder veelzijdig was en een flinke dosis humor bezat.

Wiepke van Erp Taalman Kip, voorzitter van de Stichting W.O.J. Nieuwenkamp en achterkleindochter van Nieuwenkamp, benadrukte nog eens hoe haar overgrootvader de vervallen en verwaarloosde tuin van 4 hectare opknapte. Tot op de dag van vandaag wonen hier nog steeds nakomelingen van Nieuwenkamp.

De tentoonstelling Hortus Conclusus – De paradijselijke tuin van Nieuwenkamps Florentijnse Villa (1926-1947) is het hele jaar te zien in het Coopmanshuys vanaf 25 maart.