Privacy beleid

Deze privacyverklaring van Stichting Edams Museum, gevestigd aan het Damplein 8, 1135 BK in Edam, beschrijft hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en dateert van 15 november 2022. Het Edams Museum hecht veel waarde aan uw privacy en wij zullen uw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken.

Deze verklaring strekt zich uit tot alle persoonsgegevens die het Edams Museum over u verzamelt en gebruikt wanneer u het museum bezoekt, onze website bezoekt, een donatie doet, Vriend van het Edams Museum wordt, sponsort, deelneemt aan een van onze evenementen of gebruik maakt van een van onze andere diensten. Persoonsgegevens zijn gegevens waardoor wij u als individu kunnen identificeren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer u een entreeticket koopt, deelneemt aan een activiteit of wordt uitgenodigd voor een evenement, contact met ons opneemt of anderszins gebruik maakt van de diensten van het Edams Museum kunnen uw persoonsgegevens, zoals naam, (e-mail)adres, woonplaats, leeftijd, geslacht worden vastgelegd en verwerkt. Voor Vrienden van het Edams Museum geldt dat ook hun rekeningnummer wordt vastgelegd en verwerkt.

Doeleinden en rechtsgronden gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt om:

  • een overeenkomst tot stand te brengen of uit te voeren, waaronder het kopen van een entreeticket of deelnemen aan een activiteit
  • een rekening te sturen als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen
  • u als Vriend van het Edams Museum of Vrijwilliger op de hoogte wordt gehouden over de collectie, producten, diensten en activiteiten van het Edams Museum
  • u als Vriend van het Edams Museum of Vrijwilliger wordt uitgenodigd voor evenementen

Wij verwerken deze gegevens alleen wanneer dit noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een overeenkomst, te voldoen aan een op het Edams Museum rustende wettelijke verplichting of om u als Vriend of Vrijwilliger van het Edams Museum bekend te maken met de collectie en activiteiten van het Edams Museum.


Verstrekking aan derden

Het Edams Museum zal uw persoonsgegevens niet verstrekken of verkopen aan derden zonder dat u daarvoor kennis van kunt nemen. Wij verstrekken persoonsgegevens aan derden enkel als dat nodig is om technische redenen, omdat wij bijvoorbeeld zelf niet over de benodigde techniek beschikken. Zo maken wij gebruik van een online nieuwsbrief tool voor het informeren van Vrienden en Vrijwilligers van het museum. Het Edams Museum is en blijft, ook dan, verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

Cookies

Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Zie hiervoor ons cookiebeleid.

Rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens

U kunt altijd kosteloos inzicht krijgen in jouw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. U kunt uw persoonsgegevens laten corrigeren of laten verwijderen. Om van deze rechten gebruik te maken verzoeken wij u om een e-mail te sturen naar [email protected].