Stichting Het Edams Museum

Het Edams Museum wordt volledig gerund met en door enthousiaste vrijwilligers met een interesse in kunst en cultuur. De 7 bestuursleden en circa 60 andere vrijwilligers voeren met elkaar alle taken uit die in het museum aan de orde komen. Ruim 40 vrijwilligers zijn gastvrouw of -heer en ontvangen de bezoekers in de twee gebouwen van het museum. Daarnaast houden diverse groepen zich bezig met aparte taken waaronder:

 • Alarmgroep
 • Collectiebeheer
 • Communicatiegroep
 • Educatiegroep
 • Klussengroep
 • Projectgroepen
 • Rondleidingen
 • Tentoonstellingsgroep
 • Transportgroep
 • Tuingroep
 • Uitjesgroep

 

Vacatures

Lijkt het u leuk om bij het Edams Museum als vrijwilliger te werken? Het museum verwelkomt u graag in een van onderstaande functies:

 • Gastvrouwen- en heren
 • Secretaris in het bestuur

Of wilt u in één van bovenstaande groepjes werken? U bent meer dan welkom! Mail ons voor meer informatie op: [email protected]

 

ANBI-status

Het Edams Museum is een culturele “Algemeen Nut Beogende Instelling”: een culturele ANBI.

 

Erkend museum

De Museumnorm vormt het kwaliteitskader voor geregistreerde musea in Nederland. De norm bestaat uit een aantal criteria zoals een Governance Code en een Ethische Code. Het Edams Museum voldoet aan deze norm en is daardoor een erkend museum.

 

Jaarverslag & jaarrekening

Er is een beleidsplan dat loopt van 2018 t/m 2022. Dit jaar zal er een nieuw beleidsplan gemaakt worden. Ten behoeve van de subsidieverstrekking wordt ieder jaar een jaarverslag gemaakt, inclusief jaarrekening.

 

ANBI-nummer RSIN 3791294

KVK-nummer 41234553

Bankrekening NL68 RABO 0192 3386 76

Bestuursleden

Voorzitter

Marian Quak

Secretaris

Theo Kwakman

Penningmeester

Piet Conijn

Conservator

Sophie van Gulik

Coördinator Vrijwilligers

Jeanette Pietersen

Coördinator Facilitair

Janet Townsend-Stojic

Coördinator Publiek

Babiche Tervoort

Samenwerking

Het Edam Museum werkt samen met verschillende organisaties, waaronder:

 • VVV: Edams Museum en VVV overleggen regelmatig
 • Cultuurplatform: Het Edams Museum maakt deel uit van het Cultuurplatform Edam-Volendam
 • Netwerk ZZC: Het Netwerk ZuiderzeeCollectie bestaau uit ruim 20 musea en aanverwante organisaties die als doel hebben om de cultuur van de Zuiderzee te bewaren. De deelnemers bevinden zich in een ruime cirkel om het IJsselmeer heen. Ook het Edams Museum maakt deel uit van deze groep.