Stichting Het Edams Museum

Het Edams Museum wordt volledig gerund met en door enthousiaste vrijwilligers met een interesse in kunst en cultuur. De 7 bestuursleden en circa 60 andere vrijwilligers voeren met elkaar alle taken uit die in het museum aan de orde komen. Ruim 40 vrijwilligers zijn gastvrouw of -heer en ontvangen de bezoekers in de twee gebouwen van het museum. Daarnaast houden diverse groepen zich bezig met aparte taken, waaronder het beheer van de collectie, tentoonstellingen, rondleidingen, transport, communicatie & PR, uitjes, speciale projecten en het onderhoud van de tuin.

Vacatures

Lijkt het u leuk om bij het Edams Museum als vrijwilliger te werken? Het museum verwelkomt u graag als gastvrouw of -heer. Of neem deel aan een van de groepen. U bent meer dan welkom! Mail ons voor meer informatie op: [email protected]

 

ANBI-status

Het Edams Museum is een culturele “Algemeen Nut Beogende Instelling”: een culturele ANBI.

 

Erkend museum

De Museumnorm vormt het kwaliteitskader voor geregistreerde musea in Nederland. De norm bestaat uit een aantal criteria zoals een Governance Code en een Ethische Code. Het Edams Museum voldoet aan deze norm en is daardoor een erkend museum.

Beleidsplan in het kort

De primaire taak van het Edams Museum is het verwerven, behouden en exposeren van voorwerpen die betrekking hebben op de geschiedenis van Waterland in het algemeen en Edam in het bijzonder (oprichtingsakte 12.06.1895).  Met de collectie wordt de geschiedenis van de stad en haar omgeving voor een zo groot mogelijk publiek tot leven gebracht en daagt de (ook jonge) inwoners uit om de relatie met de historie te verdiepen.

 

Missie van het Edams Museum

De geschiedenis van de stad en haar omgeving tot leven brengen voor een zo groot en divers mogelijk publiek. Bewoners en bezoekers uitdagen om hun relatie tot de stad te verdiepen.

 

Onze ambitie – wat willen we de komende jaren bereiken? 

 • We streven er naar om een financieel gezonde organisatie te zijn:
  we kunnen aan al onze financiële verplichtingen voldoen, onze collectie en gebouwen beheren, tentoonstellingen organiseren en onze doelgroepen bedienen.  
 • We streven naar minimaal 8.000 bezoekers per jaar:
  we willen zo snel mogelijk terug naar 8.000 bezoekers, het aantal voor Corona, en streven vervolgens naar een groeiend aantal bezoekers. 
 • We werken toe naar een inspirerende kerncollectie:
  de collectie is gebaseerd op onze collectiedoelen en vormt een nieuwsgierig makende basis voor de verhalen die we gaan vertellen. 
 • We streven naar een toereikende interne organisatie:
  we hebben voldoende vrijwilligers om alle museumtaken uit te kunnen voeren – zowel vrijwilligers die met bezoekers in contact staan als intern gerichte vrijwilligers om alle noodzakelijke taken te vervullen. 

 

Strategie

De komende jaren is onze strategie gericht op de volgende pijlers:  

 • Meer data-gedreven werken; we verwerven meer inzicht in de organisatie (uitgaven, inkomsten, bezoekers, etc.) zodat we op basis van feiten en gegevens gefundeerde beslissingen kunnen nemen.   
 • Consolideren en verstevigen van de collectie, inclusief beheer en onderhoud. 
 • Samenwerken met andere, relevante partijen waar dat ons helpt on onze ambitie te halen. 
 • Verbeteren van de bezoekerservaring voor al onze doelgroepen. 
 • Verbeteren van de vrijwilligerservaring, zodat het museum een fijne plek is om te werken. 

Deze strategische pijlers geven richting aan de uitvoering van onze missie en dienen als uitgangspunt voor het bereiken van onze ambitie (d.w.z. onze doelstellingen).   

Geïnteresseerd in het Beleidsplan? Lees de samenvatting:
Beleidsplan 2023-2027: samenvatting

 

Jaarverslag & jaarrekening

Ten behoeve van de subsidieverstrekking wordt ieder jaar een jaarverslag gemaakt, inclusief jaarrekening. Download ze hieronder:

2022

Stichting Edams Museum Jaarrekening 2022

Stichting Edams Museum Jaarverslag 2022

2021

Stichting Edams Museum Jaarrekening 2021

Stichting Edams Museum Jaarverslag 2021

ANBI-nummer RSIN 3791294

KVK-nummer 41234553

Bankrekening NL68 RABO 0192 3386 76

Bestuursleden

Voorzitter

Marian Quak

Secretaris

Joop Asselbergs

Penningmeester

Piet Conijn

Conservator

Julie Hengeveld

Coördinator Vrijwilligers

Jeanette Pietersen

Coördinator Facilitair

Vacature

Coördinator Publiek

Evina de Graaf

Samenwerking

Het Edam Museum werkt samen met verschillende organisaties, waaronder:

 • VVV: Edams Museum en VVV overleggen regelmatig
 • Cultuurplatform: Het Edams Museum maakt deel uit van het Cultuurplatform Edam-Volendam
 • Netwerk ZZC: Het Netwerk ZuiderzeeCollectie bestaau uit ruim 20 musea en aanverwante organisaties die als doel hebben om de cultuur van de Zuiderzee te bewaren. De deelnemers bevinden zich in een ruime cirkel om het IJsselmeer heen. Ook het Edams Museum maakt deel uit van deze groep.