Educatie

Het Edams Museum neemt deel in het Netwerk Cultuureducatie

Dit is een samenwerkingsinitiatief van de Gemeente Edam Volendam, Bibliotheek Waterland en Plein C

Hiermee beoogt men een intensieve samenwerking tussen cultuuraanbieders als musea enerzijds en de scholen in de gemeente anderzijds.

 

Afbeeldingsresultaat voor logo gemeente edam volendam

Afbeeldingsresultaat voor logo bibliotheek waterland

Afbeeldingsresultaat voor logo plein c

 

 

 

 

Een eerste kennismakingsbijeenkomst heeft plaatsgehad op 3 oktober 2017.

Bitnami