Nieuwe vaste expositie: Edam in 14 stappen

Edam in 14 stappen

In het Coopmanshuys  is een nieuwe interessante tentoonstelling gereed: ‘Edam in 14 stappen’, een rondleiding aan de hand van ‘de Blaeu-kaart’, een voor deze expositie enorm uitvergrote plattegrond van de Amsterdamse cartograaf Joan Blaeu uit 1697.

De huizen, de kerken, herbergen, andere bedrijven, de waterwegen, bruggen, op de kaart van Blaeu zijn de locaties en proporties daarvan minutieus weergegeven. Bij het verkrijgen van de stadsrechten (1357) telde Edam niet meer dan 40 huizen en 160 inwoners, er is in die eeuwen veel veranderd – en dat wordt toegelicht op 14 grote panelen én in de audiotour – die werd opgenomen in de geluidsstudio van Simon Gitsels bij ‘Dwars’ aan de Voorhaven. In twee talen bovendien: stadgenoten Kees Brants sprak de Nederlandse versie in, echtgenote Chrisje de Engelse tekst. De onmisbare Steef Reilingh van het Edams Museum tenslotte richtte de Blaeu-expositie verder in met  relevante objecten: het is echt een bezoek meer dan waard.