Boomgaarden binnen de stadsmuren in de 17e eeuw

Nederlands

https://edamsmuseum.nl/