Nieuwe vaste expositie: Edam in 14 stappen

Edam in 14 stappen

In het Coopmanshuys  is een nieuwe interessante tentoonstelling gereed: ‘Edam in 14 stappen’, een rondleiding aan de hand van ‘de Blaeu-kaart’.

Bedenkers en makers van deze permanente expositie over het ontstaan van Edam en haar handel en wandel zijn stadgenoten Chrisje en Kees Brants, en Leendert de Jonge: zij bekeken en ontleedden de kaart, een voor deze expositie enorm uitvergrote plattegrond van de Amsterdamse cartograaf Joan Blaeu uit 1697, ‘tot op het bot’: de huizen, de kerken, herbergen, andere bedrijven, de waterwegen, bruggen, op de kaart van Blaeu zijn de locaties en proporties daarvan minutieus weergegeven. Dertien scheepswerven, midden in de stad, boerenbedrijven en boomgaarden, stapels boomstammen en molens die op de houthandel wijzen (Nieuwehaven)  de grote ovens aan het Oorgat waarin zeewater gekookt werd om zout te maken, een minuscuul paardje voor de trekschuit aan de Schepenmakersdijk, de Kaaswaag op zijn oorspronkelijke plaats aan het Damplein…

Bij het verkrijgen van de stadsrechten (1357) telde Edam niet meer dan 40 huizen en 160 inwoners, er is in die eeuwen veel veranderd – en dat wordt toegelicht op 14 grote panelen én in de audiotour – die werd opgenomen in de geluidsstudio van Simon Gitsels bij ‘Dwars’ aan de Voorhaven. In twee talen bovendien: Kees Brants sprak de Nederlandse versie in, echtgenote Chrisje de Engelse tekst. De onmisbare Steef Reilingh van het Edams Museum tenslotte richtte de Blaeu-expositie verder in met  relevante objecten: het is echt een bezoek meer dan waard.