Organisatie

Organisatie

Stichting Edams Museum (KvK 41234553)

Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden

dhr B. van der Meulen (voorzitter)

mw T. Regter -Visje (secretaris)

dhr P. Conijn (penningmeester)

dhr J. Waals (financieel beleid)

dhr R.J. Lammers (webbeheer, erfgoedregistratie en ondersteunende taken)

vacature (PR en communicatie)

mw M. Quak (vrijwilligers-coordinator)

dhr H.J. Riemersma (conservator)

mw J. Hengeveld (conservator)

 

Collectiebeheer, depot en erfgoedregistratie

dhr S. Reilingh

dhr W. Borst

 

Projecten en rondleidingen

dhr A. Ridder

dhr G. van Meerbeek

 

Gastvrouw- / gastheerschap

wordt verzorgd door een vrijwilligersteam van bijna 40 medewerkers

(voor nadere informatie klik hier )

Bitnami