Organisatie

Organisatie

Stichting Edams Museum (KvK 41234553)

Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden

dhr B. van der Meulen (voorzitter)

mw T. Regter -Visje (secretaris)

dhr P. Conijn (penningmeester)

dhr J. Waals (financieel beleid)

dhr R.J. Lammers (webbeheer, erfgoedregistratie en ondersteunende taken)

mw E. de Graaf (PR en communicatie)

mw T. Hoogterp (vrijwilligers-coordinator)

dhr H. Riemersma (conservator)

 

Collectiebeheer, depot en erfgoedregistratie

dhr S. Reilingh

dhr W. Borst

 

Projecten

dhr A. Ridder

 

Gastvrouw- / gastheerschap

wordt verzorgd door een vrijwilligersteam van ruim 30 medewerkers

(voor nadere informatie klik hier )

Bitnami