Het Edams Museum in Kunst & Koffie

Op 5 augustus 1895 opende het Edams Museum, gevuld met voornamelijk ‘Waterlandsche’ objecten die in bruikleen en als schenking waren afgestaan. Veel van deze objecten staan tot op de dag van vandaag op dezelfde plek. De collectie, in meer dan 125 jaar bijeengebracht, bestaat uit zoveel meer dan schilderijen, boeken, kaarten, archeologische vondsten, meubels, servies, glaswerk en kleding. Waar komen bijvoorbeeld een struisvogelei en een mahoniehouten kaaspers vandaan? En wie schonk een Japans ‘kamerscherm’ en waarom?

Conservator Julie Hengeveld vertelt met veel enthousiasme over de collectie op 28 februari in de bibliotheek in Volendam. Deze lezing is gebaseerd op het binnenkort te verschijnen boek ‘Het Edams Museum. Van ‘aardappelenhuis’ tot ‘Waterlandsch Museum’. Het boek heeft als doel de eerste stichters, begunstigers, bruikleengevers en schenkers, -met de vele bruiklenen en schenkingen-, weer tot leven te wekken. Zonder hen was het Edams Museum al vóór 1900 gesloten. Hoe groot was de invloed van de burgemeester en wethouders, notabelen en bezoekende kunstenaars op de collectie? En wat hebben het Volendamse hotel Spaander en de Edamse ‘Kunstbakker’ Anthonie Beek betekend voor het museum? Kortom: in deze lezing wordt aangetoond dat het Edams Museum uit zoveel meer bestaat dan de drijvende kelder en de ‘Drie Mirakelen’!

Lezing Kunst & Koffie